Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη θα πρέπει η Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) της μόνιμης κατοκίας σας να έχει προκηρύξει τη διεξαγωγή εξετάσεων.
Για τις περιπτώσεις Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη χωρίς εξετάσεις ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΑΠΥ καθ'ολη τη διάρκεια του έτους.

Αν η ΑΠΥ της μόνιμης κατοικίας σας ειναι στη Λίστα Επιλέξτε την για να συνεχίσετε.
ΑΠΥ Αιτήσεις Από Αιτήσεις Εώς
ΑΡΤΑΣ Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023 Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023
ΔΡΑΜΑΣ Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2023
ΗΛΕΙΑΣ Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2023 Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023 Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2023
ΚΑΒΑΛΑΣ Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 Παρασκευή, 06 Οκτωβρίου 2023
ΚΟΖΑΝΗΣ Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2023 Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023