Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη θα πρέπει η Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) της μόνιμης κατοκίας σας να έχει προκηρύξει τη διεξαγωγή εξετάσεων.
Για τις περιπτώσεις Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη χωρίς εξετάσεις ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΑΠΥ καθ'ολη τη διάρκεια του έτους.

Αν η ΑΠΥ της μόνιμης κατοικίας σας ειναι στη Λίστα Επιλέξτε την για να συνεχίσετε.
ΑΠΥ Αιτήσεις Από Αιτήσεις Εώς
ΔΡΑΜΑΣ Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 Τρίτη, 18 Απριλίου 2023
ΑΡΤΑΣ Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 Παρασκευή, 19 Μαΐου 2023
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 Τρίτη, 02 Μαΐου 2023