Εξέταση για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη


Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη θα πρέπει η Αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία (ΑΠΥ) της μόνιμης κατοκίας σας να έχει προκηρύξει τη διεξαγωγή εξετάσεων.
Για τις περιπτώσεις Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη χωρίς εξετάσεις ο Ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΑΠΥ καθ'ολη τη διάρκεια του έτους.

Αν η ΑΠΥ της μόνιμης κατοικίας σας ειναι στη Λίστα Επιλέξτε την για να συνεχίσετε.
ΑΠΥ Αιτήσεις Από Αιτήσεις Εώς
ΡΟΔΟΥ Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024 Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2024