Επικαιροποίηση Στοιχείων Ραδιοερασιτεχνών

Συμπληρώνεται από τον Ραδιοερασιτέχνη. Απαιτεί κωδικούς TAXISNet

Eίσοδος
Επικαιροποίηση Στοιχείων Συλλόγων

Συμπληρώνεται από τον Πρόεδρο. Απαιτεί κωδικούς TAXISNet

Eίσοδος
Επικαιροποίηση Αναμεταδοτών Συλλόγου

Συμπληρώνεται από τον Πρόεδρο. Αφού γίνει η Επιβεβαίωση των στοιχείων του Συλλόγου.

Eίσοδος
Αιτήσεις Ραδιοερασιτεχνών

Ολες οι αιτήσεις σε απλά βήματα.

Eίσοδος
Αιτήσεις Αναμεταδοτών

Ολες οι αιτήσεις σε απλά βήματα.

Eίσοδος

Δήλωση Κεραιοσυστήματος

Ραδιοερασιτεχνών,Συλλόγων, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ΓΓΠΠ, ΓΓΤΤ, ΕΕΤΤ .

Eίσοδος
Χάρτης Αναμεταδοτών

Ολοι οι Αναμεταδότες

Eίσοδος