Επικαιροποίηση Στοιχείων Ραδιοερασιτεχνών

Συμπληρώνεται από τον Ραδιοερασιτέχνη. Απαιτεί κωδικούς TAXISNet

Eίσοδος
Επικαιροποίηση Στοιχείων Συλλόγων

Συμπληρώνεται από τον Πρόεδρο. Απαιτεί κωδικούς TAXISNet

Eίσοδος
Επικαιροποίηση Αναμεταδοτών Συλλόγου

Συμπληρώνεται από τον Πρόεδρο. Αφού γίνει η Επιβεβαίωση των στοιχείων του Συλλόγου.

Eίσοδος