Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Εξετάσεις Απόκτησης Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Έκδοσης Άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες

Υποβολή Αίτησης Τροποποίησης Άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Ανανέωσης Άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες

Υποβολή Αίτησης Ειδικού Διακριτικού Κλήσης (ΕΔΚ).

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Έκδοσης Άδειας Ραδιοερασιτέχνη (Αντιστοιχία με Άδεια που έχει εκδοθεί στο Εξωτερικό)

Eίσοδος   Οδηγίες