Υποβολη Αίτησης Εξέτασης απόκτησης πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολη Αίτησης Χορήγησης άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες

Υποβολή Αίτησης Τροποποίησης Άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Ειδικού χαρακτηριστικού Κλήσης (special callsign)

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες

Υποβολή Αίτησης Χορήγησης άδειας ραδιοερασιτέχνη «SV0»

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες
Υποβολή Αίτησης Ανανέωσης Άδειας Ραδιοερασιτέχνη

Συμπληρώστε την αίτηση σε απλά βήματα.

Eίσοδος   Οδηγίες